Sjukskrivningar ökar

Sjukskrivningar ökar

Sjuktalet fortsätter öka, men faktiskt i långsammare takt än förut. Kanske kan det vara att Försäkringskassan nu kontrollerar sjukskrivna hårdare?

Försäkringskassan har nu skärpt arbetet med utredningar och bedömningar. Andelen som granskas vid rehabiliteringens tidsgränser som sätts, har ökat markant. Det är den psysiska ohälsan, framför allt ångest och stress som är den dominerande orsaken till sjukfrånvaro idag och det är männens sjukskrivningar som för tillfället ökar snabbare än kvinnornas, men det är ändå kvinnorna som har flest sjukskrivningar, nästan dubbelt så många som männen.

I maj var sjukpenningtalet 10,7 dagar, men regeringens mål är ett sjukpenningtal på 9,0 dagar år 2020. Detta återstår så klart att se.

Regeringen säger nu att lösningen ska hittas på jobbet, lösningen ska inte vara ett sjukintyg i handen av sin läkare. Det är idag ungefär 190.000 personer i Sverige som får sjukpenning från Försäkringskassan. Om man inte gör något snabbt så beräknas siffran stiga till 250.000 om fyra år.

Så tanken är att man verkligen måste göra något. Förslag har kommit på att man vill ändra synen på sjukskrivning och arbetsförmåga. Man ska då mest koncentrera sig på de kvinnor som står för de flesta av sjukskrivningarna och det är kvinnor som har lätt till måttlig psykisk ohälsa eller problem med rörelseorgan. Det är vanligt att om man får en heltidssjukskrivning på tre månader, så är chansen stor att du inte alls kommer tillbaka till arbetslivet. Man har insett att passiv sjukskrivning inte är bra.

Idag ser man en ny utveckling. Personer som inte tidigare varit sjukskrivna. En annan utveckling är att fler av de sjukskrivna, faktiskt hela 84 procent, har lämnat sina jobb.

Frågan är då om personer sjukskrivs för snabbt eller för lätt? Troligtvis inte. Men man måste ändå titta på vad anledningen är för att folk vill eller måste sjukskriva sig. Om det är ett problem vid en viss arbetsplats, så måste man styra tyglarna dit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *