Brexits inverkan på den svenska e-handeln

Brexits inverkan på den svenska e-handeln

Världen har krympt och vad som sker i en del av den påverkar flera andra länder, ibland på andra sidan jordklotet till och med. Storbritannien har verkligen visat detta genom att rösta för att gå ur den Europeiska unionen, något som fått hela världen att reagera. Flera företag har redan lämnat landet och det har haft stora konsekvenser för ekonomin. Men e-handel har inte samma gränser så frågan är hur den svenska e-handeln påverkats av Brexit och hur framtiden ser ut.

Till att börja med så har Brexit fått det brittiska pundet att sjunka ganska lågt. Detta gör det billigare för personer som köper varor från Storbritannien, eftersom de får mer för sina pengar. Sverige är en av de största importörerna av varor från landet, många är återförsäljare och förmedlare av brittiskt gods. Men samtidigt så blir det dyrare för britterna att handla från Sverige och andra länder, och de är kända för att vara stora kunder på nätet. Svenska varor och tjänster har länge stått högt i kurs i Storbritannien, både online, som LustBird.se,  och från vanliga företag. Så denna ostabila valutakurs kan ha en inverkan på svensk e-handel.

Man ska nu förhandla fram olika avtal för ekonomi och handel, det kommer att ta två år innan Brexit är en verklighet. Att vara utanför unionen kan innebära höga tullavgifter, något som kommer att påverka e-handeln. Om pundet fortsätter att ha en låg kurs kommer detta att bli en svår kombination. Samtidigt så kan brittiska nätbutiker förlora sitt goda rykte, eftersom de inte längre kommer att kontrolleras av den Europeiska unionen och kunna tillämpa europeiska certifikat. När kunderna inte kan räkna med att kvaliteten är i enlighet med de regler och standard som alla andra har så kan detta ha negativa följder.

Eftersom Sverige och Storbritannien har haft stora handelsutbyten kommer Brexit helt klart att ha konsekvenser för den svenska e-handeln. För en tid kan det bli billigare att beställa varor därifrån, så länge pundet håller sig på en låg nivå. Men när utträdet är en verklighet kan det uppstå problem med tullar och andra avgifter, vilket kommer att höja kostnaderna för handel. För många är det just denna ovisshet, läget är ju långt från självklart och stabilt, som gör att man börjar se till andra länder för import och handel. Tillsvidare är Storbritannien fortfarande ett bra alternativ men vem vet hur länge det kommer att förbli så?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *