Varför anses Sverige vara ett av de mest innovativa länderna i Europa?

Varför anses Sverige vara ett av de mest innovativa länderna i Europa?

Innovationsunionen är idag ett index som offentliggörs av Europeiska kommissionen. Här rankas Sverige som föregångsland för innovation bland EU-länderna, alltså i toppen av alla länder. Orsakerna till detta är en historisk tradition av uppfinnare, ett engagemang för jämställdhet och en stark tro på individen. Ett nära samarbete mellan forskningsinstitut och den privata och den offentliga sektorn är en annan viktig faktor, detta har lagt grunden för globala svenska företag så som AstraZeneca, Ericsson och Volvo för att nämna några. Om du vill få mer information om svenska affärsområdet , men också över hela världen, besök Över Företag.
Innovation är nära kopplad till forskning och utveckling. Sverige är ett av Europas tre bästa länder som investerar väl inom detta område. För att ta ett exempel investerar Sverige ungefär 3,6 procent av BNP i FoU tidigare år. Jämför detta med det EU-omfattande målet om 3 procent inom BNP investeringar år 2020, och här visar det självklart att Sverige är lång väg framåt på området.

Indexet mäter i vilken grad länder har en infrastruktur som förbättrar en kreativ miljö och möjliggör innovation, liksom den faktiska produktionen. Sverige har starka både ut- och ingångar. Stark produktion som demonstreras i många nya publicerad forskning och tekniska dokument, och många registrerade patent. Sverige ses också ha en bra ingångs basis, med ett stabilt politiskt klimat och relevanta utbildningar av hög kvalitet.

Den svenska regeringen har valt att fokusera strategiska investeringar på tre huvudområden: medicin och biovetenskap, teknik och klimat.

Sverige är särskilt starkt inom bioteknik. Läkemedel är en viktig export och svenska medicinska innovationer inkluderar astmamediciner så som Bricanyl och Pulmicort; tillväxthormonet Genotropin; och magsårsmedlet Losec, en av världens mest sålda läkemedel. Om du behöver mer insikter och information om Sverige och även om världen kan du besöka Företag Registrerat.

Forskningen är inte begränsad till jättar som AstraZeneca och Pfizer-Pharmacia; många små bioteknikföretag bedriver egen forskning. Ett nyckelområde av intresse är sjukvården. Snabbt växande marknader inkluderar medicinsk utrustning såsom bildutrustning, ortopediska implantat, dialysutrustning, hjärt-lungmaskiner, och EKG utrustning samt laboratoriestudier av läkemedel.

Mikroelektronik är en annan växande marknad. Sverige ligger långt framme i forskningen kring kiselbaserade komponenter, höghastighetselektronik, organisk elektronik, fotonik och systemdesign.

 

För att uppmuntra ungdomars intresse för teknik och entreprenörskap, är den svenska skolan en förebild och arbetar med en rad olika organisationer. Här är två exempel:

 

Ung Företagsamhet

Den icke-vinstdrivande organisation Ung Företagsamhet (ung företagsamhet) samarbetar med den svenska skolan. Äldre elever, i åldern 16-20, har möjlighet att driva egna företag under skolåret som en del av sina gymnasie (high school) studier. En undersökning gjord nyligen visar att åtta av tio deltagare ansåg att de lärde sig om att driva ett företag. De uppgav också att de hade utvecklat mer självförtroende och en större förmåga att fatta beslut, lösa problem, och samarbeta med andra.
Snilleblixtarna

Den ideella föreningen Snilleblixtarna (Snilleblixt ”) är inriktad på skolbarn från förskola till femte klass. Målet är att uppmuntra barns intresse för teknik, naturvetenskap och företagande. Snilleblixtarna ger lärare och utbildare mer verktyg och en fungerande modell för att stimulera barns nyfikenhet, lust att lära och förmåga att tänka kritiskt.

 

Detta var några punkter på varför Sverige anses vara ett av det mest innovativa länderna inom EU.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *