Internethandelns förändring i Sverige

Internethandelns förändring i Sverige

De senaste tjugo åren har det blivit allt mer vanligt med internethandel och i samband med imperialismens inflytande och globaliseringens inverkan har även internationell handel kommit att bli allt mer vanligt.

Hur har förändringen gått till?

Det hela började med det ökade teknologiska och datoriserade inflytandet i vårt samhälle, som gick från att vara tillgängligt för ett fåtal personer till att bli folkligt till att bli en förutsättning för att kunna leva och verka i samhället som skapats som en följd av detta. Idag sköts det mesta från datorn, vilket både kan vara praktiskt och komplicerat, beroende på vilka förutsättningar man besitter, vilka behov man har och vilka intressen man kan tillfredsställa.

Från att ha varit något exklusivt och självvalt har det kommit att bli ett indoktrinerat tvång. Reklamen är mer påtaglig än någonsin och effekten av det syns tydligt. Folk konsumerar mer, folk jobbar mer, folk blir sjukare oftare och längre perioder.

Resurserna har omfördelats och det som förut spenderades på fysiska företag läggs idag istället på ett lager och en hemsida. Det blir mer lönsamt så, och alla vet att lönsamhet är vad som är viktigast. Små företag som tidigare kunnat försörja sig på en lokal nivå har nu istället gått i konkurs till förmån för storföretag i Taiwan eller Kina.

Vad blir följderna?

Följderna av internethandeln har blivit en minskad mångfald bland både producenter och konsumenter. Allt tycks bli mer likformigt. Exempel på företag på onlinemarknaden är Stegfabriken.se. Nystartade företag med innovativa idéer, smarta och miljövänligare produkter trycks undan på grund av det minimala inflytande de har på grund av sin samhälleliga position. Företag som tidigare ägde länder börjar nu ta över större och större territorium över hela världen. Det är problematiskt för det förvanskar varje form av kulturell variation och späder på den världsliga banaliteten. Det gör så att resurser fortsätter fördelas på skeva sätt och det finns ingen som helst möjlighet att ”påverka inifrån” i det här systemet, vad som behöver göras är att omkullkasta det helt och hållet. För en värld värd att tro på och leva i.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *