Digitalisering och ekonomin

Digitalisering och ekonomin

Vad är effekten av digitaliseringen på jobben och ekonomin? Dessa är fråga som ställs i en rapport presenteras för Svenskt Näringsliv i dag. Författaren till rapporten är Mårten Blix, en oberoende konsult och även tidigare sekreterare i den förra regeringens utredning ”kommissionen om de framtida utmaningarna för Sverige.”

Sverige står starkt

Sverige har en stark ställning bland de tekniska ledare i digitaliseringen, men andra länder att komma ikapp. Som ett av de få länder i Europa med en sund finansfinans, en fara ligger i det politiska självbelåtenhet. Digitaliseringen innebär utmaningar för kärnan i välfärdsstaten – finansieringen av den offentliga välfärden, inkomstfördelning och hög sysselsättning. Redan nu, offentliga välfärdstjänsterna är under ökande kostnadstrycket från en åldrande befolkning. ”Det finns inget utrymme för att höja skatterna om Sverige är att förbli konkurrenskraftiga”, säger Mårten Blix.

Förordningar

”Med höga skatter på arbete och en av de mest reglerade bostadsmarknaden finns det en risk för att nya arbetstillfällen och tjänster kommer att växa för långsamt och att människor inte kan flytta dit jobben finns. Jobb automatisering och överföring av uppgifter till molnet kommer att sätta ökande tryck på en skattebas till stor del baseras på arbetsinkomster, ”säger Mårten Blix. Dessutom högt reglerad arbetsmarknad med höga inträdeshinder gör det svårt för okvalificerad arbetskraft att få jobb. Som arbetskraften åldras kommer livslångt lärande vara en viktig ingrediens för att behålla konkurrenskraften. Ökningen av gemensam konsumtion kommer också att bidra till att ge flexibilitet i arbetet och bättre resursanvändning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *