En ökning av befolkningen

En ökning av befolkningen

Detta årtionde, 2015–2025, Sverige ser befolkningstillväxt på nästan 13%, den snabbaste inspelade tillväxt sedan inspelningen startade 1749, i enlighet med en Sverige statistik tillstånd. Förra gången var tillväxten även nära till denna snabba, var i 1820. 2015 såg 163 000 asylsökande reser in Sverige, främst från krigshärjade länder. Inflödet representerade en mer än 1,5 procents ökning av den svenska befolkningen över natten. Migration kommer att fortsätta att vara den främsta drivkraften för befolkningstillväxt under de kommande decennierna, men i en långsammare takt.

Baby Boom?

Sveriges fruktsamhet är nästan 1,9 födslar per kvinna. Jämfört med Tysklands 1,47, eller Italiens 1,37, är den svenska ekonomin kommer att kunna motverka en åldrande befolkning bättre än många andra västländer. De övriga nordiska länderna har födelsetalen av 1,7–1,75. ”Baby boom” har fått hjälp av en generös välfärdsstat i kombination med en stark ekonomi som har klarat en global recession. Den blomstrande befolkning är goda nyheter för framtidsutsikter ekonomisk tillväxt och skatteintäkter. Det kan också leda till fler investeringar i infrastruktur och offentlig sektor, enligt Anna Breman, en chefsekonom på Swedbank, skriver Bloomberg. Dock kommer en stor utmaning för Sverige är att integrera invandrare i arbetskraften både ekonomiskt och socialt, och förse dem med lämplig utbildning och sysselsättning.

Bostadsbristen

Befolkningsökningen ”är mycket bra på lång sikt, men vi måste ta itu med bostadsbristen, den delade arbetsmarknaden och problemen med matchning”, säger Breman till Bloomberg. Städer som Stockholm är redan överfulla och med hemlöshet nivåer er väldig Hoya, så vi undrar hur regeringen planerar att ta upp frågan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *